image alt text

Mededeling:

Vanaf 2 januari worden er weer menlessen gegeven bij de WMR. Heb jij ook zin om je te verbeteren in de mensport? Klik voor meer informatie op deze link: https://www.wieringermeerruiters.nl/blog/data/mennen/Stichting 'Hippos'Stichting 'Hippos'

 

De oorspronkelijke stichting 'HIPPOS' werd in 1950 opgericht om een jaarlijks paardendag te kunnen organiseren gekoppeld aan wedstrijden en een concours hippique in Middenmeer. Halverwege de jaren zeventig kwam er helaas een einde aan dit gebeuren. Toen eind 1989 de plannen om een eigen manege te gaan bouwen gestalte kregen werd de "slapende" stichting via een statutenwijziging weer nieuw leven ingeblazen, waardoor de stichting behoudens het organiseren van evenementen ook onroerende zaken kon verwerven en exploiteren, als mede financieringen kon aangaan. Guust Moors werd voorzitter van de stichting Hippos. In november 1990 was de 1e hal en kantine gerealiseerd. In augustus 2002 is de 2e rijhal in gebruik genomen. Financieel is de stichting Hippos en de L.R. en P.C. Wieringermeerruiters één. Waar te kort is zou de ander dus iets bij kunnen leggen. 

 

Volgens de statuten van de stichting Hippos dient onder meerhet aantal bestuursleden uit een oneven aantal personen te bestaan, waarvan minimaal de helft + 1 lid dienst te zijn van de L.R, P.C, M.V 'de Wieringermeerruiters', dit om de continuïteit ten opzichte van de rijvereniging te kunnen waarborgen. 

 

De inkomsten van de stichting bestaan uit de opbrengst van de reclameborden, de huur van de rijvereniging, giften, donaties en Jumping Amsterdam. Hierover zijn met het bestuur van de rijvereniging goede afspraken gemaakt. De lasten van de stichting bestaan uit de te betalen rente en aflossingen op de financieringsverplichtingen, alsmede uit de overige exploitatie verplichtingen zoals de kosten van de verwarming, verlichting en water, onderhoud en overheidslasten. Conform dit geschetste plaatje is de exploitatie jaarlijks nagenoeg sluitend. 

 

De vereniging huurt dus de manege van de stichting. 

 

Het Hippos-bestuur bestaat thans uit de volgende personen: 

 

Voorzitter Jan Kielstra
Secretaris/penningmeester Johan v/d Kooij
Bestuurslid Gerard Knoop
Bestuursid Dick Schenk
Bestuurslid Nanco Lont
Bestuurslid - namens de vereniging Ellis van Mook