image alt text

Mededeling:

Sinds dit jaar worden er voor het eerst ook buitenwedstrijden georganisserd! Zie op MIJNKNHS of onder het kopje aankomende wedstrijden de datums voor de wedstrijden.  ContributieContributie en kosten 2021

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De overige kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen vermeld.

Basis pony’s     € 180,-
Dressuur of  springen   € 190,-
Dressuur en springen   € 360,-
     
Basis paarden   € 200,-
Dressuur of springen   € 200,-
Dressuur en springen   € 380,-
     
Basis mennen   € 200,-
Mennen   € 235,-
     
     
Basis Junior   € 180,-
Dressuur   € 110,-
     
     
Bakleden   € 200,-
Startkaartleden   € 85,-
Niet rijdende leden   € 50,-
Bak Huur per keer   

€15,- 

     
Winterlidmaatschap:    
Winterlidmaatschap oktober, november, december   € 85,- 
Winterlidmaatschap januari, februari, maart    € 85,- 
     
Eenmalige aanmelding   €45,-

Voor de leden die het “winterlidmaatschap aangaan van jan/feb/maart” ontvangt men de sleutel eind december van het vorige jaar en dient men deze uiterlijk op 01 april in te leveren bij het bestuur.

Voor de leden die het “winterlidmaatschap aangaan van okt/nov/dec” ontvangt men de sleutel eind september en dient men deze voor 01 januari in te leveren bij het hoofdbestuur, behalve als men het opvolgende jaar opnieuw het “winterlidmaatschap jan/feb/maart” aan gaat.

Als u niet tijdig de sleutel inlevert of u maakt buiten de afgesproken periode gebruik van de sleutel of faciliteiten die horen bij het winterlidmaatschap, dan zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL10 RABO 0370 4114 47