image alt text

Nieuw leden



Lid worden van De Wieringermeerruiters?

Wij bieden elke paardensportliefhebber de mogelijkheid om deze prachtige sport samen met andere 'paardengekken' te beoefenen. Zo leren gelijkgestemden elkaar kennen. Het samen rijden en na afloop in de gezellige kantine onder het genot van een drankje kletsen over onze liefhebberij.

Iedereen ouder dan 6 jaar die in het bezit is of gebruik mag maken van een paard of pony kan lid worden. Met dien verstande dat de nieuwe combinatie al wel enig ervaring heeft. Je mag vier proeflessen volgen. Besluit je daarna lid te worden, stuur dan een mail naar bestuurwmr@hotmail.com. Let wel op dat je als persoon lid bent van de vereniging en niet het paard. Het is dan ook niet toegestaan dat bijvoorbeeld kennissen, familie of vrienden die geen lid zijn, gaan vrijrijden bij de Wieringermeerruiters (wel als er per keer 20 euro wordt betaald).

Als je lid bent geworden verwachten wij van alle leden (ook de bakleden) dat er minimaal twee vrijwilligersdiensten worden gedraaid bij de wedstrijden die worden georganiseerd bij de Wieringermeerruiters. Je wordt als nieuw lid opgenomen in het inzetrooster en ontvangt hiervoor een mail om je in te schrijven. Ook helpen wij als vereniging op Jumping Amsterdam. Dit is een onwijs mooi en gezellig evenement waar we ook verwachten van alle leden dat er wordt meegeholpen. 

Besluit je wedstrijden te willen rijden dan moet er een startkaart aangevraagd worden, dit kan ook door een mail te sturen naar bestuurwmr@hotmail.com. 

Inschrijfformulier

Wil je lid worden van onze vereniging, dan kan je onderstaande link gebruiken
om het inschrijfformulier te downloaden als .PDF bestand.Download inschrijfformulier klik hier

• Een PDF-bestand kun je lezen met Adobe-Reader.
• Deze kun je gratis downloaden via de Adobe-website.

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

bestuurwmr@hotmail.com

Beëndiging van het lidmaatschap

Indien een combinatie geen lid meer kan zijn, dient de contributie tot het einde van het jaar te worden betaald. Beëndiging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld. 

Onderhoud

Jaarlijks is er een onderhoudsdag. Deelname aan het verrichten van deze voorkomende werkzaamheden hoort ook bij je lidmaatschap.

Op de plaats waar de paarden vast staan, geen hooi, mest of haar achterlaten. Bezem en kruiwagen staan klaar om het afval in te doen. Als de kruiwagen vol is, leeg deze dan even op de mesthoop. Vuil en haar in de container.

Verder is het ook verplicht om je mest op te ruimen in de binnenbak. Tijdens de lessen wordt het gewaardeerd als derden langs de kant dit opruimen, dit scheelt werk voor de instructie. Op woensdagavond wordt er gebruik gemaakt van mestdienst. Ieder lid op woensdag wordt een keer ingedeeld. Handig is om iemand te regelen voor de lessen zodat je zelf nog wel kunt lessen. 

De mestbakken moeten ook wekelijks geleegd worden.