image alt text

Mededeling:

Kijk bij de aankomende wedstrijden welke weekenden de bak bezet is vanwege wedstrijden. Nieuw ledenIedereen ouder dan 6 jaar die in het bezit is of gebruik mag maken van een paard of pony kan lid worden. Met dien verstande dat de nieuwe combinatie al wel enig ervaring heeft. Je mag vier proeflessen volgen. Besluit je daarna lid te worden, stuur dan een mail naar bestuurwmr@hotmail.com. Besluit je wedstrijden te willen rijden dan moet er een startkaart aangevraagd worden, dit kan ook door een mail te sturen naar bestuurwmr@hotmail.com

 

Lid worden van De Wieringermeerruiters?

Wij bieden elke paardensportliefhebber de mogelijkheid om deze prachtige sport samen met andere 'paardengekken' te beoefenen. Zo leren gelijkgestemden elkaar kennen. Wij rijden, springen of mennen samen en kunnen na afloop in de gezellige kantine onder het genot van een drankje kletsen over onze liefhebberij.
Wilt je lid worden van onze vereniging, dan kan je onderstaande link gebruiken
om het inschrijfformulier te downloaden als .PDF bestand.
 

Inschrijfformulier

Download inschrijfformulier klik hier

• Een PDF-bestand kun je lezen met Adobe-Reader.
• Deze kun je gratis downloaden via de Adobe-website.

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

bestuurwmr@hotmail.com

Beëndiging van het lidmaatschap

Indien een combinatie geen lid meer kan zijn, dient de contributie tot het einde van het jaar te worden betaald. Beëndiging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld. 

Onderhoud

Jaarlijks is er een onderhoudsdag. Deelname aan het verrichten van deze voorkomende werkzaamheden hoort ook bij je lidmaatschap.

Op de plaats waar de paarden vast staan, geen hooi, mest of haar achterlaten. Bezem en kruiwagen staan klaar om het afval in te doen. Als de kruiwagen vol is, leeg deze dan even op de mesthoop. Vuil en haar in de container.

Verder is het ook verplicht om je mest op te ruimen in de binnenbak. Tijdens de lessen wordt het gewaardeerd als derden langs de kant dit opruimen, dit scheelt werk voor de instructie. Op woensdagavond wordt er gebruik gemaakt van mestdienst. Ieder lid op woensdag wordt een keer ingedeeld. Handig is om iemand te regelen voor de lessen zodat je zelf nog wel kunt lessen. 

De mestbakken moeten ook wekelijks geleegd worden. 

Verzekeren

Een paard, pony of enig ander huisdier is automatisch meeverzekerd onder je aansprakelijkheidsverzekering, mits er sprake is van privé gebruik. Zodra er sprake is van handel in paarden of pony's met het doel hieruit inkomen te verwerven, dan valt dit niet langer onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Veroorzaakt je paard of pony dus schade aan anderen, hetzij aan iemand, een auto, gebouw of dier van een ander dan kan een beroep worden gedaan op deze polis.

Als de trailer achter een auto is gekoppeld, is de trailer aansprakelijkheid meeverzekerd op de polis van de trekkendeauto. Indien gewenst of nodig dient het casco-gedeelte van de trailer apart te worden verzekerd. Bij een cascoverzekering van de trailer is de trailer verzekerd tegen nagenoeg alle schade, ook als dat eigen schuld is. Als er sprake is van lenen van een trailer, dan is de schade aan de trailer niet verzekerd. Op de autoverzekering is namelijk uitgesloten schade die de auto toebrengt aan goederen die gekoppeld zijn aan de auto of worden vervoerd met de auto. Is de trailer echter casco verzekerd, dan kan hij rustig worden uitgeleend. Je moet dit dus wel goed nagaan. 

Let er op dat tijdens het vervoer je paar of pony niet verzekerd is. Hiervoor dien je apart een verzekering af te sluiten. Dit kan dan een transport verzekering zijn of een paarden- of pony verzekering waarin het paard of de pony tegen ongevallen tijdens transport zijn verzekerd. 

De auto en de trailer moeten uiteraard voldoen aan de daarvoor gestelde verkeerseisen, en ook aan de eisen die de veterinaire dienst daaraan stelt. 

Het is verstandig je verzekeringspolis eens na te lezen. Iedere verzekeringsmaatschappij heeft zo zijn eigen voorwaarden, ondanks dat men streeft naar een uniformiteit in bepaalde verzekeringen.